Telemetro Telemetro Logo

Debate Vicepresidencial

Debate Vicepresidencial: Rol del vicepresidente
Debate Vicepresidencial: Ejecución del Plan de Gobierno
Debate Vicepresidencial: Tema económico
Debate Vicepresidencial: Mensaje de los candidatos